CONTACT

  • Adresa: Splaiul Independenței nr. 202A, et. 1, cod poștal 060022, București, România

  • E-mail: office@ancpi.ro

  • Telefon: 021 317.43.86; 021 317.73.39

  • Fax: 021 316.52.24

  • Serviciul de Relații cu Publicul

  • Telefon: 021 317.31.62

  • E-mail: relatiicupublicul@ancpi.ro